Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Ανακοίνωση για τις καταγγελίες σε βάρος συναδέλφων Με αφορμή πρόσφατα εκδοθείσες καταγγελίες της ΕΛΜΕ Χανίων κατά συναδέλφων, θα θάλαμε να τονίσουμε ότι τέτοιας βαρύτητας τοποθετήσεις κατ’ ελάχιστον προϋποθέτουν την πλήρη γνώση των απόψεων όλων των εμπλεκομένων πλευρών . Όταν αυτό δεν συμβαίνει υπάρχει κίνδυνος άσκοπης έκθεσης ατόμων αντί πρακτικών με επιβλαβείς συνέπειες για όλους.
      Σε κάθε περίπτωση η θέση μας είναι γενικά αντίθετη προς τις προσωπικές καταγγελίες και μελλοντικά, ως ομάδα, δεσμευόμαστε να τηρούμε ιδιαίτερα επιφυλακτική στάση στο συγκεκριμένο θέμα. 
     Τέλος θα θέλαμε να αντιτάξουμε την αξία της προσωπικής επαφής και του διαλόγου ως μέσο επίλυσης διαφορών, μεταβολής στάσεων και απόψεων απέναντι στην στείρα πρακτική της καταγγελίας και της στοχοποίησης.