Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Ανακοίνωση για τις καταγγελίες κατά προσώπωνΑνακοίνωση για τις καταγγελίες 

 Με αφορμή πρόσφατα εκδοθείσα καταγγελία της ΕΛΜΕ Χανίων κατά προσώπων, θα θέλαμε να επαναλάβουμε την θέση που έχουμε διατυπώσει και στο παρελθόν. Έχουμε τονίσει, τόσο μέσα στο ΔΣ όσο και σε ΓΣ, ότι τέτοιας βαρύτητας τοποθετήσεις κατ’ ελάχιστον προϋποθέτουν την πλήρη γνώση των απόψεων όλων των εμπλεκομένων πλευρών . Όταν αυτό δεν συμβαίνει υπάρχει κίνδυνος άσκοπης έκθεσης ατόμων αντί πρακτικών με επιβλαβείς συνέπειες για όλους.  Σε κάθε περίπτωση η θέση μας είναι γενικά αντίθετη προς τις προσωπικές καταγγελίες και έχουμε δεσμευτεί, ως ομάδα, να τηρούμε ιδιαίτερα επιφυλακτική στάση στο συγκεκριμένο θέμα. Τέλος θα θέλαμε να αντιτάξουμε την αξία της προσωπικής επαφής και του διαλόγου ως μέσο επίλυσης διαφορών, μεταβολής στάσεων και απόψεων απέναντι στην στείρα πρακτική της καταγγελίας και της στοχοποίησης. 

Αδέσμευτη Ομάδα Καθηγητών