Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Ανακοίνωση για τον Διάλογο για την Παιδεία

Συνάδελφοι ,
τις τελευταίες μέρες γίναμε όλοι μάρτυρες των μικροπολιτικών παιχνιδιών και συμπεριφορών που μαστίζουν το συνδικαλιστικό κίνημα, απαξιώνουν τους συνδικαλιστές και απομακρύνουν τους συναδέλφους από το σωματείο.  
Η αφορμή δόθηκε με την επιστολή του υπουργού παιδείας που καλούσε στον εθνικό διάλογο για την παιδεία.  Η επιστολή αυτή όπως και όλες οι προηγούμενες επιστολές (άλλων υπουργών) σε όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει για τον εθνικό διάλογο αντιμετωπίστηκε ως εξής:
Κάποιες παρατάξεις έχουν πάγια θέση κατά του διαλόγου και τον καταγγέλλουν κάθε φορά σαν προσχηματικό.
Κάποιες άλλες παρατάξεις έχουν καταγγείλει ότι οι προηγούμενες προσπάθειες εθνικού διαλόγου για την παιδεία είναι προσχηματικές ενώ η συγκεκριμένη είναι ειλικρινής και θέλουν να μετέχουν.
Οι παρατάξεις δυστυχώς έχουν κομματικές αναφορές με αποτέλεσμα η αντιμετώπιση του όλου θέματος να είναι ατυχής:  Αρχικά έχουμε μια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των προέδρων των ΕΛΜΕ υπέρ της συμμετοχής της ΟΛΜΕ στον εθνικό διάλογο για την παιδεία . Η απόφαση αυτή αμφισβητήθηκε έντονα. Ακολούθησε καταγγελία της απόφασης την οποία υπέγραψε και ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χανίων και απόφαση της πλειοψηφίας της ΕΛΜΕ να εκδοθεί ανακοίνωση που να καλεί τους συναδέλφους να απέχουν από τον διάλογο για την παιδεία.

Έχουμε δύο αντικρουόμενες αποφάσεις (της ΟΛΜΕ και της ΕΛΜΕ Χανίων) και τους συναδέλφους στην μέση να πρέπει να αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν την μία ή την άλλη.
   Στην  Αδέσμευτη Ομάδα Καθηγητών θεωρούμε τον διάλογο βασικό συστατικό της δημοκρατίας, μέσω επίλυσης διαφορών αλλά και σύνθεσης απόψεων και επίτευξης αποτελεσμάτων. Με βάση τα παραπάνω  θεωρούμε τους συνδικαλιστές υποχρεωμένους να μετέχουν οπουδήποτε μπορούν να προωθήσουν τα αιτήματα του κλάδου.

Δεν γνωρίζουμε αν ο εθνικός διάλογος για την παιδεία είναι προσχηματικός ή ουσιαστικός, ούτε ξέρουμε αν είναι καλύτερος ή χειρότερος από τους προηγούμενους. Σίγουρα προσχηματικές είναι οι δικαιολογίες για να μην μετέχουμε στο διάλογο. 

Είμαστε υπέρ του διαλόγου, θεωρούμε ότι θα πρέπει σαν κλάδος να μετέχουμε και να προτείνουμε  και στο τέλος της ημέρας με νηφαλιότητα να κρίνουμε το αποτέλεσμα και αν δεν είναι προς τη θετική κατεύθυνση να αντιδράσουμε και να το απορρίψουμε.
     Εναντία λοιπόν σε κομματικές λογικές και μικροπολιτικές αντιλήψεις,  είμαστε αντίθετοι στην προσπάθεια της πλειοψηφίας της ΕΛΜΕ Χανίων να αποτρέψει τους συναδέλφους από τη συμμετοχή στον εθνικό διάλογο για την παιδεία και καλούμε τους συναδέλφους να πράξουν κατά συνείδηση.Αδέσμευτη Ομάδα Καθηγητών
____________________________________________________________________________
Ενώνουμε τις δυνάμεις μας - Συνθέτουμε τις απόψεις μας - Διατηρούμε την αυτονομία μας