Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Ψήφισμα από Αδέσμευτη Ομάδα Καθηγητών.Το παρακάτω καταθέθηκε στο ΔΣ της 15 Ιανουαρίου 2014 από Αδέσμυτη Ομάδα Καθηγητών

Η ΕΛΜΕ Χανίων εκφράζει την κάθετη αντίθεση στη σχεδιαζόμενη καταστροφή του χημικού οπλοστασίου της Συρίας ή μέρους αυτού σε διεθνή ύδατα, δυτικά των Χανίων. Η διαδικασία αυτή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ευρύτερη περιοχή
Η ΕΛΜΕ Χανίων καλεί τους τοπικούς φορείς τον Δήμο Χανίων την αντιπεριφέρεια τους βουλευτές του Νομού την Ελληνική κυβέρνηση να παρέμβουν άμεσα στους διεθνείς οργανισμούς  τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τον Οργανισμό για την Απαγόρευση Χρήσης Χημικών Όπλων και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο για την ακύρωση ενός προγράμματος που μόνο καταστροφή μπορεί να προκαλέσει στο οικοσύστημα της ευρύτερης περιοχής
Επίσης καλούμε τους τοπικούς φορείς σε συντονισμό για την ανάπτυξη δράσεων και κινητοποιήσεων στην κατεύθυνση της αποτροπής των  παραπάνω κινδύνων.