Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία του συνδικάτου Αδέσμευτη Ομάδα Καθηγητών

Για τις Γενικές Συνελεύσεις
Αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν κλάδος, την αναγκαιότητα συζήτησης και λήψης δύσκολων αποφάσεων το επόμενο διάστημα, αλλά και την δυσκολία απαρτίας στις Γενικές Συνελεύσεις και την ελλιπή συμμετοχή των συναδέλφων έχουμε να προτείνουμε τα εξής:
Ακόμα και στις μαζικές ΓΣ του καλοκαιριού η συμμετοχή έφθινε προϊόντος του χρόνου με αποτέλεσμα η απόφαση να λαμβάνεται από λιγότερους από τους μισούς συμμετέχοντες. Πρέπει να κάνουμε τις Γενικές Συνελεύσεις μαζικές διαδικασίες διαλόγου και λήψης αποφάσεων και όχι μαραθωνίους μονολόγων.
Πρέπει να κρατήσουμε  τους συναδέλφους μέχρι την ψηφοφορία
Πρέπει να αυξήσουμε την συμμετοχή για να αυξήσουμε και το κύρος των αποφάσεων και την συμμετοχή στις δράσεις αφού συναποφασίζω σημαίνει συμμετέχω.

Πριν τη Γενική Συνέλευση
  • Τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν τη Γενική Συνέλευση θα γνωστοποιείται η ημερήσια διάταξη στα μέλη της ΕΛΜΕ.
  • Οι συνάδελφοι θα ενημερώνονται από το ΔΣ για την εισήγηση, τις τρέχουσες εξελίξεις τις προτάσεις κλπ
  • Οι συνάδελφοι θα μπαίνουν στο site της ΕΛΜΕ ή και στα blog των παρατάξεων για να ενημερώνονται για τις θέσεις τις προτάσεις και τα επιχειρήματα της κάθε παράταξης.
  • Θα προκαλούνται μινι σύλλογοι στα σχολεία για ανταλλαγή απόψεων και ζυμώσεις
Στόχος είναι οι συνάδελφοι να έρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις ενημερωμένοι

Στη Γενική Συνέλευση

  •   Η Γενική Συνέλευση θα ξεκινά το ακριβώς στην ώρα της θα υπάρχει εκτιμώμενη ώρα ψηφοφορίας  και τα χρονοδιαγράμματα θα τηρούνται με σχετική αυστηρότητα.
  •       Στη Γενική Συνέλευση  θα γίνονται σύντομες τοποθετήσεις των παρατάξεων και μεμονωμένων συναδέλφων  ώστε το σύνολο να μην ξεπερνά την 1με 1:30 ώρα (πχ.χ 20 συνάδελφοι από 3 λεπτά, 2 εκπρόσωποι ανά παράταξη ή ότι άλλο αποφασιστεί) , Ψηφοφορία  και λοιπά διαδικαστικά 1 ώρα . Στόχος να διαρκούν οι συνελεύσεις όχι παραπάνω από 2 με 2:30 ώρες.
  •  Εμβόλιμα θέματα θα μετατίθενται , εκτός και αν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση.


Μετά τη Γενική Συνέλευση
Τα πρακτικά , οι αποφάσεις και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών θα αναρτώνται στη σελίδα της ΕΛΜΕ και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα σχολεία.

Πιστεύουμε με τα παραπάνω να βοηθήσουμε ώστε να γίνουν οι συνελεύσεις ξανά μαζικές και να αποκτήσει ξανά νόημα η λέξη «συμμετοχή» .